Новорічний вечір 2016
14.01.2016
Незабутня подорож до Любеча
11.06.2016
Show all

Конференція «Гендерні виміри сучасного суспільства»

19 травня 2016 на базі національного технологічного університету відбулася науково-практичн а конференція науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів та представників громадських організацій «Гендерні виміри сучасного суспільства», яку провели Навчально-науков ий інститут права та соціальних технологій ЧНТУ, Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністр ація, підприємство “Навчально-Метод ичний Центр” профспілок та Чернігівська обласна організація Спілки жінок України.

Метою конференції було залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, науковців, практиків соціальної роботи та громадських діячів до обговорення гендерної проблематики у наукових дослідженнях, професійній підготовці та діяльності фахівців соціальної сфери.

У конференції взяло участь близько 120 осіб, серед яких були представники державних органів влади, громадських організацій, науковці та студенти.

Учасників конференції привітали:

Л. П. Остапенко – кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-науков ого інституту права та соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету;

Н. П. Лемеш – директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністр ації та І. В. Дорожкіна – директор підприємства “Навчально-метод ичний центр” Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, голова Чернігівської обласної організації Спілки жінок України;

На пленарному засіданні виступили:

К. О. Кальницька – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри організації соціально-психол огічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету;

Т. С. Кузнецова-Мол одчая – директор Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, депутат Новозаводської районної у м. Чернігові ради;

О. В. Тополь – доктор філософських наук, професор, професор кафедри організації соціально-психол огічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету;

Н. В. Шакун – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціально-гумані тарних дисциплін ЧНТУ та ін.

На секціях з цікавими доповідями та пропозиціями щодо гендерної рівності у сучасному суспільстві висловило свою думку більше 30 осіб.