Зустріч наших найактивніших членів Ліги
03.08.2016
Дводенний семінар 30-31 серпня
21.09.2016
Show all

В дуже цікавий, непередбачуваний, напружений і в одночас динамічний період проходять зміни і в діяльності Ліги ділових і професійних жінок

У 2016 році Ліга почала глибокі реформи в своїй роботі.

У 2016 році Ліга почала глибокі реформи в своїй роботі.

Нещодавно в Навчально-методичному центрі профспілок відбулись позачергові загальні збори громадської організації Чернігівської міської Ліги ділових і професійних жінок, яку вже 15 років очолює президент Ліги — Дорожкіна Ірина Василівна — директор підприємства “Навчально-методичний центр” профспілок.

На зборах були обговорені доленосні для громадської організації питання про: зміну назви Ліги ділових і професійних жінок та нову редакцію Статута Громадської організації “Ліга ділових і професійних жінок України”, стратегічні напрямки діяльності Ліги, обрання Першого Віце-Президента, Віце-Президента та Секретаря Ліги та інші.

Учасники зборів заслухали доповіді “Реформування діяльності Ліги ділових і професійних жінок на сучасному етапі” – Дорожкіної І.В.- президента Ліги ділових і професійних жінок, “Про нову редакцію Статута ГО “Ліга ділових і професійних жінок України” Свистун К.Й. – виконавчого директора Ліги, “Про стратегічні напрямки діяльності Ліги” Заїки Ю.А. – члена правління Ліги, координатора проекту ПРООН “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств” в області.

В обговоренні питань порядку денного виступили: Пекуровська О.М., Мірошніченко ОюМ., Руденок Т.В., Кальницька К.А., Острицька О.О., Тонконог С.П., Несмирна І.В. та інші. У своїх виступах вони відмічали про необхідність кардинальних змін в діяльності Ліги, про активізацію роботи з членами та значної активізації адвокаційного напрямку і т.д.

Загальними зборами прийнято рішення змінити назву Чернігівської міської Ліги ділових і професійних жінок на Громадську організацію “Ліга ділових і професійних жінок України” згідно вимогам Закону України “Про громадські організації”, затвердити нову редакцію Статута Громадської організації “Ліга ділових і професійних жінок України”, доручити правлінню Ліги розробити стратегічний план діяльності на 3 роки (2017-2019 роки).

Учасники зборів схвалили основні документи і політики, які було прийнято правлінням Ліги на своєму засіданні: положення про членство в Лізі, Е тичний Кодекс, унікальні можливості від членства у громадській організації, перелік послуг, які надає Ліга, інструкція з діловодства, політика управління персоналом, фінансова політика і т.д.

Згідно нової редакції Статуту були обрані першим віце-президентом Олена Пекуровська, віце-президентом Оксана Мірошніченко, секретарем — Ірина Грицун. Переобрано склад ревізійної комісії, а також дообрані двух членькинь замість вибувших.

Взяв участь і виступив з яскравою промовою Владлен Сисун — керівник-експерт проекту ПРООН.