Наша місія


– зробити бізнес в Україні ефективним, а жінок – компетентними та успішними.

Наша мета


добровільне об’єднання зусиль жінок для захисту їх прав і свобод, сприяння розвитку жіночих ділових ініціатив та підприємництва, самореалізації жінок, посилення їх ролі та впливу на економічне й соціальне життя суспільства, припинення будь-яких проявів дискримінації за ознаками статі.

Наші завдання:

  • спільний пошук нових можливостей для підприємницької або професійної діяльності учасників організації, підтримка один одного як членів єдиної бізнес-спільноти;
  • сприяння жіночому підприємництву, зростанню професійного рівня, лідерських якостей та особистісного розвитку жінок, розкриття їх потенціалу;
  • представництво й захист інтересів членів Ліги в органах влади та державного контролю;
  • взаємодія із суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами шляхом членства в дорадчих та робочих органах;
  • залучення членів Ліги до вирішення соціальних та економічних проблем, благодійної діяльності, соціального захисту дітей і літніх осіб;
  • участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та моніторингу рішень, нормативно-правових і регуляторних актів, а також їх проектів, що стосуються мети й завдань організації;
  • сприяння забезпеченню рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків, у тому числі щодо участі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • активна співпраця з вітчизняними, іноземними та міжнародними