Про Лігу

Наша місія


Робимо бізнес в Україні ефективним, а жінок – компетентними та успішними.

Наші цінності


Демократичність

Прозорість

Етичність

Професійність

Менторство

Надійність

Емоційний інтелект

Наші завдання


● спільний пошук нових можливостей для підприємницької​а​бо професійної діяльності учасників організації, підтримка один одного як членів єдиної бізнес-спільноти;

● сприяння жіночому підприємництву, зростанню професійного рівня, лідерських якостей та особистісного розвитку жінок, розкриття їх потенціалу;

● представництво й захист інтересів членів Ліги в органах влади та державного контролю;

● взаємодія із суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами шляхом членства в дорадчих та робочих органах;

● залучення членів Ліги до вирішення соціальних та економічних проблем, благодійної діяльності, соціального захисту дітей і літніх осіб;

● участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та моніторингу рішень, нормативно-правових і регуляторних актів, а також їх проектів, що стосуються мети й завдань організації;

● сприяння забезпеченню рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків, у тому числі щодо участі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

● активна співпраця з вітчизняними, іноземними та міжнародними громадськими організаціями (у тому числі – жіночими) для вирішення спільних цілей і задач, надання взаємної допомоги й підтримки.

Виконавчий директор

Юлія Заїка

Власниця магазину-студії «Макошь», фінансовий директор ТОВ «Партнерська Бізнес Група Чернігів».

Маю досвід в управлінні організаціями, роботи в великих колетивах, налагодженні внутрішніх процесів обліку, структурування. 9 років працювала в бюджетній сфері – головний бухгалтер, керівник фінансового відділу; 3 роки в аграрній компанії, майже 8 років в сфері торгівлі та надання послуг.

10 років являюсь членкинею організації, 2 роки – виконавчим директором.

Бухгалтер, економіст, аудитор, тренер.

Головні пріоритети розвитку організації:

 • Розвиток організації в Україні
 • Розвиток філіальної структури і сприяння роботі філій
 • Пошук ресурсів для організації
 • Підтримка і координація фінансових і матеріальних ресурсів
 • Співпраця з BPW
 • Співпраця з міжнародними фондами, партнерами, інвесторами
 • Стратегічний розвиток
 • Партнерство і консолідація зусиль зі створення сприятливого бізнес-середовища і розвитку підприємництва

Протягом 2 років перебування на посаді виконавчого директора багато зусиль було покладено мною на те, щоб Ви бачили протиріччя, неспівпадіння думок, поглядів.

Я бачу організацію демократичною і прозорою, вона має мати колегіальний орган, який зважено, спільно приймає всі управлінські рішення. Де члени правління, а це координатори комітетів, голови філій та виконавчий директор працюють злагоджено, кожен відповідає за свій напрямок роботи і, відповідно, організовує її.

Колегіальним органом затверджується робота кожного з комітетів і відбувається оцінка результатів, гнучко корегується і спільно приймається рішення з плануванням і перспектив розвитку, оптимізації процесів і підвищення ефективності організації.

Ми вийли на новий трансформаційний рівен, маємо величезні можливості з реалізації адвокаційних проектів, які до речі ми вже реалізовуємо і маємо зацікавленість донорів та інвесторів.

На сьогодні розробляються ряд послуг для учасниць-підприємиць, що допоможуть підвищити ефективність діяльності кожної з Вас.

Ми маємо розвивати одна-одну, обєднувати зусилля і формувати бізнес-середовище, що дасть можливість знаходити нові дієві інструменти, партнерів, інвестиції, для підвищення ефективності бізнесу, а відповідно змінювати економічні процеси в Україні.

Обєднання заради успіху!


На минулих зборах, було прийняте рішення про створення експертної групи, була поставлене завдання розробити положення про відокремлені підрозділи і відповідно внести зміні до статуту.

Відбулось ряд зустрічей, узгодження спірних питань, вивчення досвіду роботи організацій в Україні і європейські практики.

В ході роботи вималювалась максимально демократична і гнучка структура:

ЗЗ – Правління- Виконавчий директор, Координатори комітетів, Голови філій

ВД – офіційний представник організації

Комітети – координують напрямок, імплементують в регіонах

Філії – регіон

Всі мають рівні голоси на правлінні і демократично вирішуються всі питання.

Ми всі розподіляємо між собою управління.

Це має бути гнучка структура, яка відповідає змінам.

Голова Ревізійної комісії

Ревізійна комісія має консультативні й контрольні повноваження з питань фінансової діяльності й цільового використання активів Організації.

Ревізійна комісія має повноваження:

 • вносити керівним органам пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складати звіти й висновки про відповідність фінансової діяльності та використання активів Організації Статуту й внутрішнім правилам;
 • складати звіти й висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації на підставі рішень Загальних зборів, залучати незалежних експертів до указаних перевірок та звітувати про результати таких перевірок.

Ревізійна комісія проводить перевірки за потребою. Результати проведених перевірок Ревізійна комісія виносить на затвердження Загальних зборів.

Секретар Правління

Марина Клим

У порядку, визначеному Правлінням, веде діловодство, облік кількості членів Організації, організовує скликання та проведення чергових і позачергових Загальних зборів і засідань Правління, веде та підписує протоколи тощо.

Комітет з розвитку молодіжного напрямку

Христина Файчак

Керівник BRDO School, тренер.

Експерт з саморегулювання, спрощення умов ведення бізнесу та покращення бізнес-клімату.

Член Координаційного комітету Національної програми стажувань молоді в ЦОВВ.

Основні напрями діяльності комітету:

 • допомога молодим жінкам успішно започаткувати власну справу;
 • пошук менторської підтримки;
 • консультування з розвитку бізнесу в соціальних мережах;
 • виступи на заходах щодо мотивації, натхнення у власному бізнесі;
 • підтримка жінок, які відчувають гендерну нерівність в роботі або в бізнесі, які потребують емоційної взаємодії з жінками, які досягли успіху в будь-якій сфері.

Комітет з адвокаційної діяльності

Христина Файчак

Керівник BRDO School, тренер. Експерт з саморегулювання, спрощення умов ведення бізнесу та покращення бізнес-клімату. Член Координаційного комітету Національної програми стажувань молоді в ЦОВВ.

Основні завдання та напрямки діяльності комітету:

 • Відстоювання інтересів членів Організації.
 • Вплив на формування політики, законів і нормативних актів, що є критично важливими для господарської діяльності членів організації
 • Формування для членів організації кращого операційного, законодавчого і регуляторного середовища
 • Проведення інформаційно-роз'яснювальних компаній
 • Формування коаліцій і партнерства з іншими групами і зацікавленими особами для збільшення впливовості та ефективного використання наявних ресурсів
 • Формування позиції від імені членів організації
 • Залучення до роботи членів організації
 • Надання комунікаційних послуг та виконання представницьких функцій
 • Виконання аналізів з певних питань та ін.

Комітет з фандрейзингу та проектної діяльності

Оксана Волошина

Директорка ТОВ "Північна промислова група" з 2008 року. Маю досвід керівництва відділом реклами і маркетингу. Перша освіта юридична, друга економічна.

Основні завдання та напрямки діяльності комітету:

 • пошук додаткових ресурсів (в тому числі фінансових) для забезпечення статутної діяльності організації;
 • вибір інструментів фінансування організації. Пошук інституційної підтримки;
 • моніторинг діючих грантових конкурсів;
 • написання проектних заявок;
 • проектний менеджмент;
 • контроль за реалізацією проектів;
 • комунікація з донорами;
 • підтримка позитивного іміджу Ліги у роботі з різними донорами.

Комітет із маркетингу, піару, внутрішніх та зовнішніх комунікацій

Ірина Соломаха

Керівник експертного клубу «Чиста політика»

Основні завдання комітету:

 • формування та підтримка іміджу Організації, створення репутації в очах суспільства, партнерів, бізнес-спільноти, влади, донорів, дійсних і потенційних членів;
 • cтворення атмосфери внутрішньої привабливості для членів Організації, формування корпоративної культури та етики, власних традицій;
 • зростання членської бази.

Основні напрями діяльності:

 • розробка та втілення маркетингових програм, створення та реалізація стратегій позиціонування;
 • співпраця зі ЗМІ, присутність в інтернет-просторі;
 • побудова онлайн-комунікацій, розробка та втілення контент-стратегій;
 • створення власного порталу та просування його в глобальній мережі;
 • розвиток та управління членською базою. Вивчення внутрішніх настроїв членів Організації та зовнішнього середовища, в якому вони живуть та працюють;
 • проведення заходів – масових і внутрішніх для членів Організації;
 • навчання та інформаційна підтримка членів Організації;
 • рекламування бізнесів членів Організації;
 • вихід в регіони.

Комітет з менторської роботи

Ольга Малишок

Коуч та ментор

Основні завдання комітету:

 • розробка концепції менторства для Ліги з урахуванням особливостей її діяльності, досвіду програми менторства в BPW та інших ефективних міжнародних практик;
 • об’єднання людей з професійним досвідом та готових ділитися своїм досвідом (ментори) з тими, хто має проблеми із започаткуванням або розвитком свого бізнесу (менті);
 • встановлення партнерства між ментором та менті, якие дозволяє обмінюватися знаннями, спільно навчатись і розбудовувати розуміння різних перспектив і бізнес-контекстів;
 • підтримка і надання необхідних навичок з ведення бізнесу жінкам у малому та середньому бізнесі.

Основні напрями діяльності:

 • залучення, реєстрація та відбір менторів;
 • навчання менторів та менті;
 • запуск роботи пар;
 • моніторинг та оцінка взаємодії.

Комітет з надання бізнес-послуг, івентів, розвитку підприємницької діяльності

Алла Солодова

Власниця туристичної агенції «Малібу Тревел» з 2009 року.

За роки роботи в сфері туризму отримала досвід у створенні довгострокових та довірчих відносин з клієнтами, а також досвід залучення нових клієнтів та виявлення їх потреб та можливостей.

Основні завдання комітету:

 • Розробка системи заходів, спрямованих на підняття іміджу Організації, формування та підігріву інтересу до Організації збоку постійних та потенційних членів, донорів, партнерів
 • Підвищення впізнаванності Організації за допомогою івентінгу
 • Розробка стратегії керування профілями Організації в мережі інтернет
 • Зростання членської бази.

Основні напрями діяльності:

 • Вивчення внутрішніх настроїв членів Організації та зовнішнього середовища, в якому вони живуть та працюють;
 • Виявлення проблем членів Організації та розробка заходів, що їх вирішують;
 • Проведення заходів – масових і внутрішніх для членів Організації;
 • Навчання та інформаційна підтримка членів Організації;
 • Рекламування бізнесів членів Організації;
 • Нетворкінг.

Комітет з питань членства Асоціації

Алла Зіненко

Ресторатор, голова комітету з питань членства Асоціації.

Має багаторічний досвід в сфері громадського харчування. Понад 25 років професійно займається роботою з клієнтською базою, а саме залученням відвідувачів.

Основні завдання комітету:

 • Формування програм та вигод для членів Організації.
 • Обстеження, спрямованні на з'ясування та розуміння членів Організації, формування корпоративної культури та етики, та власних, захоплюючих, традицій.
 • Зростання членської бази.

Головні пріоритети розвитку організації:

 • Комітет складає перелік вигод, що їх одержують члени організації.
 • Комітет розробляє програми залучення нових членів та утримання наявних.
 • Розвиток та управління членською базою.
 • Вивчення внутрішніх настроїв членів комітету та зовнішнього середовища, в якому вони живуть та працюють.
 • Проведення заходів – масових і внутрішніх для членів комітету.
 • Навчання та інформаційна підтримка членів комітету.
 • Рекламування бізнесів членів комітету.
 • Вихід в регіони.

Наші завдання

 • спільний пошук нових можливостей для підприємницької або професійної діяльності учасників організації, підтримка один одного як членів єдиної бізнес-спільноти;
 • сприяння жіночому підприємництву, зростанню професійного рівня, лідерських якостей та особистісного розвитку жінок, розкриття їх потенціалу;
 • представництво й захист інтересів членів Ліги в органах влади та державного контролю;
 • взаємодія із суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами шляхом членства в дорадчих та робочих органах;
 • залучення членів Ліги до вирішення соціальних та економічних проблем, благодійної діяльності, соціального захисту дітей і літніх осіб;
 • участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та моніторингу рішень, нормативно-правових і регуляторних актів, а також їх проектів, що стосуються мети й завдань організації;
 • сприяння забезпеченню рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків, у тому числі щодо участі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • активна співпраця з вітчизняними, іноземними та міжнародними